Spacer
Инвентивноста на нашиот тим е во можноста на гледање на работите поинаку и трансфомирањето на напуштени, застарени објекти во обележја на модерното живеење

Продажба на станови

Бортас е инвеститор и изведувач на станбени објекти во населбата Расадник, општина Кисела Вода. За подетални информации може да кликнете на подолу наведените линкови кои Ви ги прикажуваат основите на станбениот објект,поделени по катови каде има слободни станови за продажба.
 
 
 

Блок А (објект 5.21)

Овој блок е комплетно завршен.
За купување на локали и/или гаражи има можност за банкарски кредит со хипотека.
 

Блок Б (објект 5.20)

Овој блок е комплетно завршен и сите станови се продадени.
За купување на локали и/или гаражи има можност за банкарски кредит со хипотека.

 

Блок Ц (објект 5.18)

Овој блок е комплетно завршен 
За купување на локали има можност за банкарски кредит со хипотека.

 

ОБЈЕКТ 5.17

Овој блок е комплетно завршен и сите станови се продадени.
За купување на локали и/или гаражи има можност за банкарски кредит со хипотека.


БОРТАС ДОО Скопје, како инвеститор и изведувач на станбени објекти, објавува започнување на продажба на станови од објект 5.16, Општина Кисела Вода, нас. Расадник. За подетални информации може да кликнете на подолу наведените линкови кои Ви ги прикажуваат основите на приземје, катовите и поткровје 


ОБЈЕКТ 5.16

 
БОРТАС ДОО Скопје, како инвеститор и изведувач на станбени објекти, објавува започнување на продажба на станови од објект 1.11, Стар Аеродром. За подетални информации може да кликнете на подолу наведените линкови кои Ви ја прикажуваат локацијата на објектот, изгледот како и основите на приземје, катовите и поткровје.
 
ОБЈЕКТ 1.11 СТАР АЕРОДРОМ
 
СТАНБЕН ОБЈЕКТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ДОМУВАЊЕ - БАРДОВЦИ
 

основа на приземје

основа на кат

 
 
БОРТАС ДОО Скопје, како инвеститор и изведувач на станбени објекти, објавува започнување на продажба на станови од објект 2.4, Ново Лисиче. За подетални информации може да кликнете на подолу наведените линкови кои Ви ја прикажуваат локацијата на објектот, основите на приземје, катовите и поткровје.
 
ОБЈЕКТ 2.4 НОВО ЛИСИЧЕ